Undergulve/Topbelægning

Produktinformation:

Cementafretninger og cementslidlag (Estrich) udlægges af fagfolk med mange års erfaring fra både ind- og udlandet. Blanding og udlægning sker med kombinerede blande- og pumpemaskiner, der både kan være manuelle anlæg til mindre opgaver eller fuldautomatiske anlæg til større opgaver. Pumpeafstand til udlægningssted kan være op til 120 m.

Udlægning sker på rengjorte underlag der umiddelbart før slidlagsudlægning indkostes med Silatex, Galscotex hæftegrunder eller lignende.

Blandingsforhold for Vestjysk Gulvteknik ApS’ slidlagsbeton sker i.h.t. ”Beton Teknik – Gulvkonstruktioner af Beton” skema 7.2 og med tilsag i.h.t. fig. 7,3 V/C max 0,5.

Blandingen kan også foretages i.h.t. DIN 18.560 med styrkeklasse ZE 20 eller ZE 30.

Planhedstolerance ± 4 mm på 2 m retskede..

Anvendelsesområder:

I forbandt med råbeton.

I kælderrum.

I områder med høje fugtkoncentrationer.

I områder hvor der ikke påføres efterfølgende belægning

Produktfordele:

Slidlagsbeton fra Vestjysk Gulvteknik ApS udføres af specialuddannet mandskab.

Slidlagsbeton udlægges med eget blande-/pumpegrej, der sikrer en ensartet kvalitet til.

Slidlagsbetonen er med sin ensartede overflade velegnet til påføring af laserede støvbindingsmidler samt alle handelsnormale gulvbelægninger.

Vestjysk Gulvteknik ApS og dennes partner har stor udlægningskapacitet, og kan derfor udføre alle opgaver, uanset størrelse.

Hvor der ønskes en meget kort udtørringstid, kan cementslidlaget tilsættes en accelerator, der medfører belægningsklar udtørring på ned til 14 døgn.Topbelægning.


Ud over undergulve udfører Vestjysk Gulvteknik ApS også topbelægning som Linoleum, Vinyl samt tæpper.

Hvad enten der er tale om gulve til erhverv eller private hjem, om det er design, komfort, slidstyrke og/eller funktionalitet, der har højeste prioritet, så er Vestjysk Gulvteknik ApS parat med råd og vejledning. Vi er din "gulvmand" med speciale i gulvbelægning.


Vestjysk Gulvteknik ApS fordrer et højt serviceniveau og top fleksible montører, der alle er specialuddannet som gulvlæggere.